Рекламация

 • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свъжете с нас на посочените телефони. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на "СТОДО" ЕООД и му се изпраща верния за сметка на "СТОДО" ЕООД.
 • На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
 • Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
 • При предяввяване на рекламация в срок до 7 /седем/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента. 
 • ВСИЧКИ ВЪЗСТАНОВЯНИЯ НА СУМИ СТАВАТ ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ, пратки изпратени с наложен платеж не се разглеждат!
 • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.


ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:

 • За стоките, които подлежат на гаранция вие ще получите гаранционна карта, в която са описани случаите на гаранционен сервиз. За да е валидна гаранцията трябва да имате прикрепена касова бележка към гаранционнта карта на продукта. При възникване на проблем или повреда, описани в гаранционните условия , вие трябва да се свържете с нас по e-mail или по телефон.
 • След приемане на рекламацията като основателна, "СТОДО" ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
 1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
 2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност
 3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт "СТОДО" ЕООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок.
 • При отхвърляне на предавената рекламация "СТОДО" ЕООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес.  При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по попучаването са за негова сметка.
 • Ако в 30 / тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището , клиента не потърси стоката си, "СТОДО" ЕООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.


С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по - горе, моля не използвайте online магазина.

В случай на неразбиране на общите условия за пазаруване от електронния магазин, както и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0898 818 996 или 0899 444 888,  или на e-mail: ask@kz-tuning.com .